دسته: آموزش

کاربرد انواع زمان‌های آینده در زبان انگلیسی

برای یادگیری اصولی زبان انگلیسی باید ابتدا گرامر آن را آموخت. زمان آینده در زبان انگلیسی بر اساس روند زمانی به آینده ساده، آینده کامل، آینده استمراری و آینده کامل استمراری تقسیم می‌شود. اگر مطمئن نیستید که از زمان‌های آینده درست استفاده می‌کنید و یا اگر نمی‌دانید چگونه آن‌ها را به کار ببرید. راه حل اینجا است! این مقاله همراه با مثال به شما در درک و استفاده دقیق از آینده کامل، آینده استمراری و آینده کامل استمراری کمک می‌کند.

 

انواع زمان آینده برای کارها یا روبدادهایی کاربرد دارد که در آینده اتفاق می‌افتند. این کارها و رویدادها شامل گفتارها، تصمیم‌ها، برنامه ریزی‌ها، نقل قول‌ها، اهداف، پیش بینی‌ها و .. می‌شود که در آینده شروع و در آینده به اتمام خواهند رسید.

 

زمان آینده کامل چیست؟

 

در آموزش زبان انگلیسی از پکیج گرامر پایه، زمان‌های کامل مانند زمان حال کامل، زمان گذشته کامل و زمان آینده کامل برای نمایش اعمالی که در یک چارچوب زمانی خاص اتفاق می‌افتند استفاده می‌شوند. زمان آینده کامل یا “future perfect” یک شکل از زمان است که می‌تواند برای نشان دادن یک عمل یا رویدادی که در یک زمان خاص در آینده به پایان می‌رسد، استفاده شود. عمل مورد اشاره در زمان کامل آینده دارای تاریخ یا زمان پایان است. بنابراین زمان آینده کامل بیانگر کارها یا اتفاقاتی است که در زمان مشخصی در آینده، کامل می‌شود.

 

لازم به ذکر است که زمان آینده کامل، در زبان پارسی معادلی ندارد! از این رو آینده کامل مثل آینده ساده ترجمه می‌شود. با این همه، زمان آینده ساده و زمان آینده کامل از نظر انگلیسی زبانان معنا و مفهومی جدا از هم دارد. آن‌ها از «زمان کامل آینده» استفاده می‌کنند تا بگویند یک عمل قبل از اینکه شروع شود، «چه مدت طول می‌کشد».

 

ساختار زمان آینده کامل

 

نشانه آینده کامل حرف اضافه “by” است. در اینجا فرمول کلی جمله‌ها در زمان آینده کامل آورده شده:

 

[فاعل] + will + have + [قسمت سوم فعل p.p]

I will have finished this book by night.                                  من این کتاب را تا شب تمام می‌کنم.

You will have finished this book by night.

She will have finished this book by night.

He will have finished this book by night.

We will have finished this book by night.

It will have finished this book by night.

They will have finished this book by night.

She will have finished her homework by six o’clock. → She’ll have finished her homework by six o’clock.

او تا ساعت شش تکالیفش را تمام خواهد کرد.

 

منفی کردن زمان آینده کامل

 

برای منفی کردن زمان آینده کامل کافی است “not” را بین فعل کمکی “will”  و فعل “have” قرار داد. فرمول منفی کردن آینده کامل به روش زیر است:

 

[فاعل] + will + not + have + [قسمت سوم فعل p.p]

 

I will not have dressed up by the time you reach home.

من تا زمانی که شما به خانه برسید لباس نمی‌پوشم.

 

همچنین می‌توان از مخفف “”won’t به جای “will not” استفاده کرد.

 

He won’t have gone to college by the end of year.

او تا پایان سال به کالج نرفته است.

 

سوالی کردن زمان آینده کامل

 

فرمول پرسیدن سوال در زمان آینده کامل آسان است. برای جمله‌های پرسشی با بله یا خیر، جای فاعل را با فعل کمکی “will” عوض می‌کنند.

They will have arrived. → Will they have arrived?

You will have sent it. → Will you have sent it?

برای جمله‌های پرسشی با “”wh، دقیقا همان کاری را که برای سوالات بله / خیر انجام داده می‌شود، باید انجام داد و بعد باید کلمه پرسشی مناسب “wh” را در اول جمله جای گذاری کرد و در آخر بخشی را که شامل پاسخ است از جمله حذف نمود.

Will + [فاعل] + have + [قسمت سوم فعل p.p]

They will have sent the letter. → What will they have sent?

زمان آینده استمراری چیست؟

 

آینده استمراری یا “Future continuous” برای صحبت در مورد رویداد یا کارهایی است که در یک نقطه مشخص در آینده اتفاق می‌افتد و در یک دوره زمانی ادامه پیدا می‌کند. در واقع یک عمل مداوم را در آینده نشان می‌دهد. می‌توان گفت این زمان همان نسخه آینده از زمان حال استمراری است.

 

ساختار زمان آینده استمراری

 

آینده استمراری را با فرمول؛ فعل “will”، فعل کمکی “be” و فعل اصلی به اضافه “ing” می‌سازند.

 

[فاعل] + will + be + [فعل + ing]

I will be playing.

You will be playing.

She will be playing.

It will be playing.

He will be playing.

We will be playing.

They will be playing.

He will be speaking in the auditorium this evening.

او امروز عصر در سالن کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

 

منفی کردن زمان آینده استمراری

 

منفی ساختن آینده استمراری آسان است، فقط کافی است که یک “Not” را میان “will” و “be” اضافه کرد.

 

[فاعل] + will + not + be + [فعل + ing]

She will be using the car. → She will not be using the car.

We will be having dinner. → We will not be having dinner.

نکته: در مخفف کردن “will not” باید از “won’t” استفاده نمود.

I will not be sleeping. → I won’t be sleeping.

They won’t be checking their email while on holiday.

 

سوالی کردن زمان آینده استمراری

 

برای طرح سوال در جمله‌های آینده استمراری با پاسخ بله یا خیر باید مانند فرمول زیر جای فاعل و فعل کمکی را تعویض کرد:

He will be playing football. → Will he be playing football?

Will she be acting in the sequel next year?

نکته: برای سوالات منفی، معمولا از مخفف “Won’t” به جای “will” استفاده می‌شود.

Won’t she be acting in the sequel next year?

 

زمان آینده کامل استمراری چیست؟

 

زمان آینده کامل استمراری یا “Future perfect continuous” در زبان انگلیسی کاربرد زیادی ندارد زیرا بیشتر مفاهیم و معانی را با زمان آینده کامل می‌توان بیان کرد. این زمان بیانگر یک اتفاق یا فرآیند کارهایی است که در آینده در یک محدوده معین و مشخص رخ خواهد داد. از نظر دیکشنری کمبریج، زمان آینده کامل استمراری مثل این است که به یک رویداد یا کار از نقطه آینده به عقب نگاه کرده و بر طول مدت یا فرآیند آن تاکید و یا برنامه ریزی کرد. این کار یا رویداد زمانی در گذشته، حال یا در آینده آغاز شده است و انتظار می رود در آینده نیز ادامه پیدا کند.

 

At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.

ساعت پنج، من 30 دقیقه منتظر می‌مانم.

By the time you arrive, I’ll have been cooking for hours!

تا شما برسید، من ساعت ها در حال پختن غذا هستم!

 

در حقیقت زمان آینده کامل استمراری مانند زمان آینده کامل است. تفاوت آن‌ها در این است که آینده کامل معمولا بر نتیجه فعالیت متمرکز بوده و آینده کامل استمراری به طور معمول بر روند و بازه زمانی فعالیت متمرکز است و اقدامات طولانی‌تر را در بر می‌گیرد.

 

فرمول ساخت زمان آینده استمراری

 

در اینجا فرمولی است که می‌توان برای ساختار یک جمله در زمان آینده کامل استمراری استفاده کرد اما قبل از آن باید خاطر نشان کرد که افعال غیر کنشی (غیر عملی) مانند ” “to be, to seem, یا  to know”” برای زمان کامل استمراری آینده مناسب نیستند. در عوض، در زمان آینده کامل کاربرد دارند.

[فاعل] + will + have + been+ [فعل + ing]

In April, she will have been teaching for twelve years.

In January, he will have been living in San Francisco for ten years.

منفی کردن زمان آینده کامل استمراری

 

منفی ساختن جمله‌ها در زمان آینده کامل مطایق فرمول زیر است:

 

[فاعل] + will + not + have + been+ [فعل + ing]

In January, you will not have been living in San Francisco for ten years.

In January, you will not have been living in San Francisco for ten years.

در جملات منفی، می‌توان فعل کمکی “will” و “not” را به این صورت مخفف کرد.

By 3:00, they won’t have been studying for four hours.

 

سوالی کردن زمان آینده کامل استمراری

 

برای جمله‌هایی سوالی با پاسخ بله یا خیر، “will” را باید در ابتدای جمله قرار داد و برای جمله‌های سوالی با “wh” دقیقا همان کاری است که برای سوالات بله یا خیر انجام می‌دهند. با این تفاوت کلمه پرسشی متناسب “wh” در ابتدای جمله اضافه کرده و بخشی را که مدنظر برای پاسخ است حذف می‌شود.

Will + [فاعل] + have + been+ [فعل + ing]

In January, Will you have been living in San Francisco for ten years?

Wh + [فاعل] + have + been+ [فعل + ing]

She will have been studying at NYC. → Where will she have been studying?

یادگیری انواع زمان‌‌های آینده در آموزش گرامر زبان انگلیسی بسیار مهم است. برای یادگیری درست و بنیادی انگلیسی باید تمام زمان‌های این زبان را آموخت حتی اگر زمانی مثل زمان آینده کامل استمراری، معادل پارسی نداشته باشد!

                                                                                                 

 

 

منابع

Grammarly

byjus

langeek

English club

Thesaurus

Ef education

perfect English grammar

 

 

همه چیز در مورد اسامی در انگلیسی

اسامی در انگلیسی که به آن‌ها واژه‌های نامگذاری نیز گفته می‌شود شامل هر چیزی که بتوانیم لمس کنیم، ببینیم، ببویم، بچشیم، بشنویم، نگه داریم و .. می‌شود. اسم‌ها در همه جای نوشته‌ها و گفتار ما هستند. اما در این مقاله می‌گوییم؛ انواع  اسامی در انگلیسی که با آن‌ها برخورد می‌کنید چیست و چگونه از آن‌ها می‌توانید اصولی و حرفه‌ای استفاده کنید.

 

اسم چیست؟

 

اسامی بخشی از گفتار در آموزش زبان انگلیسی محسوب می‌شوند که شامل واژه‌هایی هستند که برای نامگذاری افراد، مکان‌ها، حیوانات، اشیا و ایده‌ها استفاده می‌شوند. تقریبا هر جمله‌ای حداقل یک اسم خواهد داشت که نقش‌های مختلفی را در یک جمله ایفا می‌کند. اسامی می‌توانند به عنوان فاعل، مفعول غیرمستقیم، مفعول مستقیم، متمم فاعل و متمم مفعول عمل کنند. اسامی در انگلیسی می‌توانند به عنوان صفت و فعل نیز به کار گرفته شوند.

اشخاص – Edmond, John, Man, Person, Ali, Women, Girl, The Prime Minister

مکان – Karaj, New York, Mexico, North Pole, South Africa, The Nile River, Classroom, Bedroom, Basketball Court, Cricket Ground, Swimming Pool

حیوانات/ پرندگان/ آبزیان/خزندگان – Lion, Zebra, Snake, Ostrich, Flamingo, Bear, Cat, Fish, Shark

ایده‌ها – Evolution, Invention, Extinction, Argument, Destruction

اشیا – Bat, Cycle, Curtains, Paper, Bag, Blackboard, Cupboard

انواع اسامی در انگلیسی

 

اسم‌ها بخش بزرگی از واژگان انگلیسی را تشکیل می‌دهند و انواع مختلفی دارند. اسم‌ها می‌توانند موارد مشهود را نام ببرند، حتی گاهی اوقات ممکن است چیزهایی نامشهود یا انتزاعی مانند مفاهیم، فعالیت‌ها یا فرآیندها را نیز شامل شوند. بعضی حتی ممکن است چیزهای فرضی یا خیالی باشند. اسامی در انگلیسی را می‌توان به طور کلی به موارد زیر طبقه بندی کرد:

 

اسم‌های خاص: اسم‌هایی که برای نام گذاری یک شخص، مکان یا چیزی به طور اختصاصی به کار می‌روند، اسم خاص نامیده می‌شوند. اسم‌های خاص همیشه با حرف بزرگ شروع می‌شوند. به طور مثال:

My name is Rose. (نام یک شخص خاص)

This is my dog, Bruno. (نام یک حیوان خانگی خاص که متعلق به شخصی است)

David came back from Minsk. (نام یک مکان خاص)

Louis Philippe is a famous brand of men’s clothing. (نام یک برند لباس خاص)

اسم‌های عام: دسته دیگری از اسامی در انگلیسی، اسامی مشترک یا عام است. اسم‌های مشترک اسم‌هایی هستند که به یک مورد، گروه یا مکان عمومی اشاره می‌کنند. این بدان معنی است که هر اسم شامل طیف وسیع و یا جمعیت زیادی می‌شود. اسم‌های رایج یا عام با حروف بزرگ نوشته نمی‌شوند مگر اینکه در ابتدای جمله ظاهر شوند. به طور مثال:

I bought a pen yesterday. (شی مشترک)

I am going to school. (مکان مشترک)

Only ten employees showed up to work today. (گروه مشترک)

The car is out of fuel. (موارد مشترک)

 

اسامی مفرد: واژه‌هایی هستند که برای نامیدن یک شخص، مکان، حیوان، پرنده یا شی به کار می‌روند. به عنوان مثال:

There is a little boy in front of our house. (شخص مفرد)

That is my daughter. (شخص مفرد)

I found a wounded sparrow in the bush. (پرنده مفرد)

A red van has been following us for a long time. (شی مفرد)

اسامی جمع: اسم‌های جمع به تعدادی از افراد، مکان‌ها، حیوانات یا اشیا اطلاق می‌شود. اسم‌ها با افزودن “s” یا “es” یا “ies” یا “ves” با ریشه واژه موجود جمع می‌شوند. اسامی در انگلیسی که به “s” ختم می‌شوند ثابت می‌مانند. بعضی از اسم‌ها در هر دو شکل مفرد و جمع یکسان می‌مانند و بعضی دیگر املای کاملا متفاوت دارند. به طور مثال:

I need some apples.

Did you find the boxes you were looking for?

I bought mangoes from the market.

We took photos of some deer on our way.

اسم‌های قابل شمارش: آن دسته از اسامی در انگلیسی هستند که قابل شمارش یا اندازه گیری باشند. به عنوان مثال:

Tom brought ten packets of lays for the trip. (تعداد مشخص – ده)

Mom asked me to buy a dozen eggs. (مشخص – دوجین یعنی 12)

I saw an aeroplane around seven in the morning. (مشخص – یک)

اسم‌های غیرقابل شمارش: آن دسته از اسم‌ها هستند که قابل شمارش نیستند. این دسته از اسامی در انگلیسی شامل نام‌های عینی و انتزاعی نیز می‌شود.

I have a lot of homework to do. (مشخص نیست)

I have a cup of tea. (غیر قابل شمارش)

We are facing terrible weather today. (غیر قابل شمارش)

 

اسم‌های جمعی: اسم جمعی واژه‌ای از گروه اسامی در انگلیسی است که برای نشان دادن گروهی از اشیا، حیوانات یا افراد به کار می‌رود. به طور مثال:

اسامی مرکب برای گروهی از حیوانات

A pride of lions

A flock of sheep

A swarm of bees

A herd of elephants

اسامی مرکب برای گروهی از افراد

A band of musicians

A board of directors

A crew of sailors

A company of actors

اسامی مرکب برای تعدادی از چیزها / اشیا

A pair of shoes

A chain of mountains

A fleet of ships

A bunch of grapes

اسامی غیر انتزاعی: اسم عینی به اشیایی اطلاق می‌شود که مادی هستند و با حواس انسان قابل درک هستند. به عنوان مثال:

The book is on the table.

I had a cup of coffee.

Sharon opened the windows.

Hardy goes to school by bus.

اسامی انتزاعی: این دسته از اسامی در انگلیسی، شامل هر موجودی می‌شود که با حواس پنجگانه بدن انسان قابل درک نباشد و به آن اسم انتزاعی گفته می‌شود. به طور مثال:

Love is a strong emotion.

Honesty is the best policy.

It takes a lot of courage to raise your voice and stand up against injustice.

You should not misuse the freedom you are given.

تفاوت اسامی خاص و اسامی عام

 

یکی از وجه تمایزهای مهم اسامی در انگلیسی این است که آیا یک اسم یک اسم خاص است یا یک اسم عام! اسم خاص نام خاص یک شخص، مکان یا شی است و همیشه در همه جا با حروف بزرگ نوشته می‌شود. به طور مثال:

 

Does Tina have much homework to do this evening?

 

تینا نام یک شخص خاص است.

 

I would like to visit Old Faithful.

 

“Old Faithful” نام خاص یک پدیده زمین شناسی است.

 

متضاد یک اسم خاص یک اسم عام است که گاهی اوقات به عنوان اسم مشترک یا رایج شناخته می‌شود. اسم مشترک یا نام عمومی در مورد یک کلاس یا گروه از اسامی است. بر خلاف اسم‌های خاص، برای شناسایی افراد، مکان‌ها یا اشیا خاص استفاده نمی‌شود و با حروف کوچک نوشته می‌شود مگر اینکه در ابتدای جمله یا عنوان ظاهر شود. به طور مثال:

 

The girl crossed the river.

 

واژه دختر اسم مشترک است. اما با خواندن این جمله هویت اصلی دختر شناسایی نشده، اگرچه در این مثال گفته شده که او چه کاری انجام می‌دهد. رودخانه نیز در این جمله اسم عام است.

 

کاربرد اسامی به عنوان اجزای مختلف جمله

 

اسامی در انگلیسی که به عنوان فاعل استفاده می‌شوند.

 

هنگامی که اسم به عنوان فاعل استفاده می‌شود، بیشتر در ابتدای جمله می‌آید. با آوردن واژه پرسشی “who” می‌توان آن اسمی که به عنوان فاعل است را شناسایی کرد. به عنوان مثال:

Bruno went to the playground.

The teacher asked the students to submit their assignments.

The elephant was rescued safely after ten long hours.

اسامی در انگلیسی که به عنوان مفعول استفاده می‌شوند.

 

وقتی اسم‌ها به عنوان مفعول استفاده می‌شوند، در قسمت آخر جمله می‌آیند و می‌توان آن جمله را با استفاده از واژه پرسشی “what” شناسایی کرد. به طور مثال:

I bought a pen.

Where is your book?

I cannot find today’s newspaper.

اسامی در انگلیسی به عنوان مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم.

 

 • اسم‌هایی که به عنوان مفعول مستقیم استفاده می‌شوند.

 

می‌توان اسمی را که به عنوان مفعول مستقیم استفاده می‌شود را با استفاده از واژه پرسشی “what” شناسایی نمود.

Do you want a Fatima? (What do you want? – a lollipop)

I loved my dress. (What did you love? – my dress)

 • اسم‌هایی که به عنوان یک مفعول غیر مستقیم استفاده می‌شوند

 

برای شناسایی اسمی که به عنوان مفعول غیرمستقیم استفاده می‌شود، می‌توان با استفاده از واژه پرسشی “for whom” شناسایی کرد.

Dan bought his sister a Mini Cooper. (For whom did Dan buy a Mini Cooper? – his sister)

Mary baked Julie a cake. (For whom did Mary bake a cake? – Julie)

اسم‌هایی که به عنوان متمم استفاده می‌شوند.

 

هنگامی که یک اسم برای تغییر یا توصیف اسم دیگری استفاده می‌شود، به عنوان یک متمم عمل می‌کند.

 

 • اسم‌هایی که به عنوان متمم فاعل استفاده می‌شوند.

 

مشاغل و موقعیت‌ها می‌توانند نقش مکمل فاعلی را ایفا کنند.

My brother is an engineer.

Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India.

 • اسم‌هایی که به عنوان متمم مفعول استفاده می‌شوند.

 

متمم‌های مفعولی نوعی از اسامی در انگلیسی هستند که از اسمی که تغییر داده و یا شرح می‌دهند پیروی می‌کنند. نام‌ها، مشاغل و موقعیت‌ها می‌توانند نقش متمم یک مفعول را ایفا کنند.

We named our dog, Shadow.

The teacher made Lucy, the class leader.

اسامی چند منظوره در انگلیسی

 

اسم‌هایی که به عنوان فعل استفاده می‌شوند

 

اسامی در انگلیسی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها به عنوان فعل نیز استفاده کرد. برخی از اسم‌ها را می‌توان با کمی تغییر در املای واژه اصلی به عنوان فعل استفاده کرد. به عنوان مثال:

 • His divorce is final. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

I am divorced. (به عنوان فعل استفاده می‌شود)

 • Do you like my new dress? (به عنوان اسم به کار می‌رود)

I am dressed and ready to go. (به عنوان فعل استفاده می‌شود)

 • Derrick had come to collect some ice. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

My mother iced the fish so that it did not stink. (به عنوان فعل استفاده می‌شود)

 • I have dance practice today. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

Did you practise the song? (به عنوان فعل استفاده می‌شود)

اسم‌هایی که به عنوان صفت استفاده می‌شوند

 

با کمی تغییر در املا یا اضافه کردن پسوند به ریشه واژه، گاهی اوقات می‌توان از اسم‌ها به عنوان صفت استفاده کرد.

 • I have many money. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

There has been a change in the monetary policy of the country. (به عنوان صفت استفاده می‌شود)

 • Jimmy sensed some danger. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

What you are trying to do is dangerous. (به عنوان صفت استفاده می‌شود)

 • She is excited about magic. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

The experience was completely magical. (به عنوان صفت استفاده می‌شود)

 • Speaking against another religion is a legal offence. (به عنوان اسم به کار می‌رود)

What you did was offensive. (به عنوان صفت استفاده می‌شود)

اسامی در زبان انگلیسی به ظاهر آسان می‌آیند اما این دست از واژه‌ها در پکیج گرامر پایه، از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار هستند. در آموزش گرامر انگلیسی، اسامی نقش‌های مختلفی به خود می‌گیرند تا مفاهیم را دگرگون و یا توصیف بهتری از متون و گرامر انگلیسی ارائه دهند. با آموزش این بخش از زبان انگلیسی می‌توانید از اسامی در زبان انگلیسی هوشمندانه‌تر استفاده کنید.

 

 

منابع

Grammarly

By jus

English club

Ginger software

English grammar 101

طبقه بندی زمان حال در زبان انگلیسی

دانستن زمان‌ها در زبان انگلیسی و استفاده از آن‌ها بخش مهمی از دستور زبان انگلیسی است، وجود عناوینی چون حال کامل، حال استمراری، حال کامل استمراری و .. آن هم فقط در بخش زمان حال آموزش گرامر انگلیسی، می‌تواند حتی برای انگلیسی زبانان که انگلیسی زبان مادری آن‌ها است، نیز گیج کننده باشد. این مقاله برای بیان شرح تفاوت بین این زمان‌ها‌ تهیه شده است پس با ما همراه باشید.

کاربرد درست صرف افعال در آموزش زبان انگلیسی یکی از بنیادی‌ترین و موثرترین راه یادگیری زبان انگلیسی است. به وسیله زمان حال ساده در انگلیسی می‌توان وضعیت حال و کنونی را شرح داد. اما به طور کلی زمان حال، خود به چند دسته تقسیم می‌شود که بیانگر جنبه‌های مختلف زمان حال است: 

زمان حال کامل چیست؟

در بین تمام زمان‌های زبان انگلیسی، زمان حال کامل یکی از پیچیده‌ترین زمان‌ها است. زمان حال کامل یا “Present Perfect” که یکی از زمان‌های رایج در زبان انگلیسی بوده و برای نشان دادن عملی که در گذشته اتفاق افتاده یا شروع شده و مستقیما با زمان حال مرتبط است، استفاده می‌شود، مانند اعمالی که هنوز ادامه دارند یا نشان دهنده تغییر در طول زمان هستند. حال کامل با افعال کمکی “have” و “has” به راحتی قابل تشخیص است، مانند:

 I have gone fishing since I was a child.

من از کودکی به ماهیگیری رفته‌ام.

در واقع، زمان حال کامل اغلب به جای زمان گذشته ساده نیز استفاده می‌شود، اگرچه بعضی موقعیت‌های خاص وجود دارد که در آن‌ها فقط می‌توان از یکی استفاده کرد.

نحوه استفاده از زمان حال کامل

در زمان حال کامل، افعال اصلی همیشه از افعال کمکی  “has” یا  “have”استفاده می‌کنند. فعل اصلی حالت گذشته به خود می‌گیرد. فعل مدنظر اغلب همان فرم قسمت سوم “past participle” فعل است، مگر اینکه یک فعل بی‌قاعده باشد که هر کدام از افعال بی‌قاعده شکل گذشته منحصربه‌فرد خود را دارند. 

لازم به ذکر است افعال کمکی برای تناسب فاعل با فعل در زمان حال کامل صرف می‌شوند. فعل ماضی، فعل اصلی است که بدون توجه به اینکه فاعل چیست ثابت می‌ماند. عموما برای همه موضوعات از “have” استفاده می‌شود به جز سوم شخص مفرد که برای آن “has” را به کار می‌گیرند.

اول شخص : I have come a long way. 

دوم شخص : You have come a long way. 

سوم شخص مفرد : He / she / it has come a long way. 

سوم شخص جمع : They / we have come a long way. 

ساختار زمان حال کامل

در جمله، رایج‌ترین کاربرد حال کامل، استفاده از “”have یا “has” به علاوه فعل ماضی (قسمت سوم فعل اصلی) است.

[have / has] + [past participle]

Charlotte has become friends with Wilbur. 

We’ve broken up before, but this time feels different. 

منفی کردن زمان حال کامل

برای استفاده از زمان حال کامل در حالت منفی، کافی است واژه منفی (مانند “not” یا never””) را بعد از فعل کمکی و قبل از فعل ماضی اضافه کرد.

[Have / Has] + [negative] + [past participle]

I have not slept well since exams started. 

My Midwestern friend has never seen the ocean. 

باید توجه داشت که هنگام استفاده از زمان حال کامل در حالت منفی، حداقل در انگلیسی آمریکایی، بهتر است از اختصار اجتناب کرد و فعل کمکی را به طور کامل نوشت.

I’ve not seen the Eiffel Tower.                غلط

I have not seen the Eiffel Tower.         درست

این ساخت و ساز برای “nor” و “neither” در جمله‌ها نیز کاربرد دارد.

It’s 11 in the morning, and she has neither eaten breakfast nor gotten dressed. 

سوالی کردن زمان حال کامل

هنگام طرح سوال در زمان حال کامل، ابتدا فعل کمکی و پس از آن فاعل و سپس فعل به صورت قسمت سوم فعل می‌آید.

[Have / has] + [subject] + [past participle]

Have you eaten dinner yet? 

Has the party started?

قیدها در زمان حال کامل

اگرچه طبق معمول می‌توان از قیدها بعد از فعل استفاده کرد، اما در زمان حال کامل می‌توان قید را بین فعل کمکی و فعل ماضی نیز قرار داد.

[have / has] + [قید “adverb”] + [past participle]

They have gradually advanced their career from cashier to senior manager. 

All the guests have already arrived

البته باید توجه داشت بعضی از قیدها مانند “yet” به معنای هنوز و “just” به معنای فقط قوانین خاص خود را دارند. 

Sadly, he hasn’t finished the race yet

Have you finished your homework yet

زمان حال استمراری چیست؟

زمان حال استمراری “Present Continuous” یک زمان دستوری است که می‌تواند برای توصیف زمانی که یک عمل اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق بیفتد استفاده می‌شود. زمان حال استمراری نشان می‌دهد که یک عمل یا شرایط در حال حاضر، مکرر اتفاق می‌افتد و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد. یعنی عمل در حال انجام است و فرد در میانه فعالیت است و در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کند.

He is working in Canada.                             او در کانادا کار می‌کند.

They are playing football.                        آن‌ها فوتبال بازی می‌کنند.

ساختار زمان حال استمراری

حال استمراری از دو بخش تشکیل شده است: فاعل با فعل کمکی to be”” به اضافه فعل اصلی (فعل + ing).

To be [am, is, are] + [verb + ing]

  Subject                           Verb to be                         Present Participle      
        I                                         am                                   reading 

You / We / They                       are                                   buying

She / He / It                                is                                    walking

کاربرد زمان حال استمراری

اتفاقی که الان در حال وقوع است: می‌توان از حال استمراری برای توصیف رویدادهای فوری در حال وقوع استفاده کرد:

She is eating dinner right now and cannot answer the phone.

They’re not watching TV at the moment.

رویدادهای موقت: برای اقدامات طولانی‌تر که ممکن است فقط برای یک دوره موقت انجام شوند، می‌توان از زمان حال استمراری برای توصیف آن استفاده کرد و می‌توان از آن برای هر موقعیت موقتی) مهم نیست که چقدر طولانی یا کوتاه باشد( نیز استفاده کرد.

He’s studying a new language at the moment.

یک الگو یا عادت جدید: یک روش واقعا جالب برای استفاده از زمان حال استمراری، توصیف رویدادها یا اعمالی است که جدید و متفاوت از رویدادهای گذشته هستند. در این مورد، زمان می‌تواند برای برجسته کردن تضاد بین قدیم و جدید استفاده شود.

These days, people are writing emails a lot less than they used to a few years ago.

با این حال می‌توان از آن برای توصیف یک عادت معمولی نیز استفاده کرد.

You’re always running late with all your deadlines. 

برنامه‌های پیش رو: زمان حال استمراری می‌تواند برای زمانی استفاده شود که قبلا درباره آن بحث شده یا از قبل برنامه‌ریزی شده است.

When we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. 

منفی کردن زمان حال استمراری

برای جمله‌های منفی واژه “not” بعد از افعال کمکی “to be” قرار داده می‌شود:

He is reading. → He is not reading. → He isn’t reading.

They are sleeping. → They are not sleeping. → They aren’t sleeping.

سوالی کردن زمان حال استمراری

درست همانند زمان حال ساده که با “be” سوال ساخته می‌شد، در اینجا نیز am”، is” یا “are” را قبل از موضوع قرار داده تا یک سوال با جواب بله / خیر ایجاد شود یا اینکه واژه‌های پرسشی با “wh” به ایتدای جمله بیاید و قسمنت مورد سوال از جمله حذف شود.

He is working. → Is he working?

We are meeting at six. → Are we meeting at six?

He is working in the morning. → When is he working?

We are meeting them at six. → Who are we meeting?

زمان حال کامل استمراری چیست؟

می‌توان زمان حال کامل را با زمان حال استمراری ترکیب کرد تا یک عمل را در حال انجام را نشان داد که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. این زمان ترکیبی؛ زمان حال کامل استمراری نامیده می‌شود. با این تفاوت که از قسمت سوم فعل در این زمان استفاده می‌شود. زمان حال کامل استمراری “present perfect continuous” نشان می‌دهد که چیزی در گذشته شروع شده و در زمان حال ادامه دارد. 

I have been reading War and Peace for a month now.

من الان یک ماه است دارم کتاب جنگ و صلح را می‌خوانم.

She has been seeing a physical therapist since her surgery. 

او از زمان جراحی به فیزیوتراپ مراجعه کرده است.

It has been raining all day.
تمام روز باران می‌بارد.

ساختار زمان حال کامل استمراری

برای ساختن زمان حال کامل استمراری به فعل کمکی “have / has” و قسمت سوم (ماضی) افعال “To be” یعنی “been” و حالت “ing” فعل اصلی نیاز است.

[have / has] + [been] + [present participle]

She has been seeing a physical therapist since her surgery. 

It has been raining all day. 

نکته: مانند تمام زمان‌های استمراری، زمان حال کامل استمراری را نیز نمی‌توان با افعال ثابت مانند  “want, need, love” یا “hate” استفاده کرد.

منفی کردن زمان حال کامل استمراری

برای جمله‌های منفی، واژه “not” بعد از اولین فعل کمکی درج می‌شود. 

It has not been raining.

We have not been playing football.

سوالی کردن زمان حال کامل استمراری

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری  فقط کافی است جای فعل کمکی یعنی have / has”” و فاعل را عوض کرده و فعل کمکی را ابتدای جمله آورد.

Have they been speaking?

Has he been playing?

برای پرسشی کردن زمان حال کامل استمراری با واژه‌های “”wh اول باید یک جمله خبری را به سوالی تبدیل کرد، بعد قسمتی از جمله را که قرار است درباره‌اش سوال مطرح شود، حذف نموده و واژه سوالی مد نظر را در اول جمله قرار داد.

Why have you been lying to the people?

Why haven’t they been working on their project?

تفاوت زمان حال کامل و حال کامل استمراری

زمان حال کامل و حال کامل استمراری کاربردی بسیار نظیر هم دارند. در حقیقت از هر دو می‌توان برای بیان و پرداختن به کارها یا اتفاق‌هایی که در گذشته آغاز و تا امروز ادامه یافته استفاده کرد.

تفاوت عمده و اصلی این دو زمان این است که؛ حال کامل ساده بر کارها یا اتفاق‌هایی تاکید دارد که در گذشته نزدیک تکمیل شده‌اند و نتایج یا اثرات آن تا حال ادامه داشته و اما زمان حال کامل استمراری بر کارها یا اتفاق‌هایی که در زمان گذشته شروع شده‌اند و تا کنون ادامه دارند، استفاده می‌‌شود.

I’ve written the Politics essay.

من یک مقاله سیاسی نوشته‌ام. / یعنی من مقاله دارم و نوشتن آن تمام شده است.

I’ve been writing the Politics essay.

من در حال نوشتن مقاله سیاسی هستم. / فعالیت در حال انجام: هنوز در حال نوشتن آن هستم.

I’ve thought about buying a laptop.

من به خرید لپ تاپ فکر کرده‌ام. نشان می‌دهد که دیگر به این موضوع فکر نمی‌کنم.

I’ve been thinking about buying a new laptop for a while but I haven’t decided which one to get.

مدتی است که به خرید یک لپ‌تاپ جدید فکر می‌کنم، اما تصمیم نگرفته‌ام کدام یک را تهیه کنم. / بر روی عمل تفکر در یک دوره زمانی تا کنون تمرکز شده.

.

یکی از ارکان اساسی آموزش گرامر انگلیسی، زمان حال است. زمان حال به قسمت‌هایی چون حال ساده، حال کامل، حال استمراری، حال کامل استمراری طبقه بندی می‌شود. طبقه بندی زمان حال یکی ارکان‌های اصلی پکیج گرامر پایه است. معمولا یکی از اولین زمان‌هایی هستند که افراد هنگام آغاز مطالعه انگلیسی شروع به یادگیری می‌کنند.

منابع

English Club

Cambridge Dictionary

British council

Eurocentres

Grammarly

3 زمان گذشته به زبان ساده در انگلیسی

شاید عنوان‌هایی چون گذشته کامل، گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری را بارها شنیده باشید و شاید این نام‌ها شما را سردرگم کرده باشند اما ما در این مقاله با آموزش این زمان‌ها به شما این امکان را می‌دهیم که در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است به شیوه‌های جالب‌تری صحبت کنید. انواع زمان‌های گذشته در آموزش زبان انگلیسی، بخش مهمی از پکیج گرامر پایه را تشکیل می‌دهند پس تا انتهای این آموزش با ما باشید!

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل که معادل آن ماضی بعید است به کارها یا اتفاقاتی گفته می‌شود که در گذشته بسیار دور، قبل از اتفاقات دیگر انجام شده باشد. از زمان گذشته کامل برای نشان دادن موقعیتی استفاده می‌شود که در گذشته قبل از کار یا کارهای دیگری رخ داده است. به همین دلیل، بیشتر (نه همیشه!) با جمله دیگری از زمان دیگری آغاز و یا همراه می‌شود که اغلب زمان آن «گذشته ساده» است.

 

به طور مثال:

When we arrived, she had left. → When we arrived, she’d left. 

وقتی ما رسیدیم، او رفته بود.

نکته : وقتی در صحبت کردن از زمان گذشته کامل استفاده می‌شود، معمولا فاعل و فعل کمکی را به اختصار می‌نویسند. مانند:

My new job wasn’t exactly what I had expected. → My new job wasn’t exactly what I’d expected

شغل جدید من دقیقا آن چیزی نبود که انتظار داشتم.

زمان استفاده از گذشته کامل

بنابراین تفاوت بین گذشته کامل و گذشته ساده چیست؟ وقتی در مورد نقطه‌ای در گذشته صحبت می‌شود و هدف اشاره به رویدادی است که زودتر اتفاق افتاده است، استفاده از گذشته کامل این امکان را می‌دهد توالی رویدادها را واضح‌تر و ظریف‌تر منتقل کرد. همچنین این انتقال واضح تر و خاص‌تر از زمان گذشته ساده است. مثال:

We were relieved that John used washable paint.

خیالمان راحت شد که جان از رنگ قابل شستشو استفاده کرد.

We were relieved that John had used washable paint.

خیالمان راحت شد که جان از رنگ قابل شستشو استفاده کرده بود.

ساختار زمان گذشته کامل

در فرمول زمان گذشته کامل، بعد از فاعل، فعل کمکی “Had” می‌آید و بعد از آن فعل اصلی به صورت قسمت سوم استفاده می‌شود. در ساختار گذشته کامل، مفرد یا جمع بودن فاعل فرقی نمی‌کند و تغییر ندارد.

[Subject] + had + [past participle]

  Subject                      past tense of have                past participle (p.p)
All subjects (تمام فاعل‌ها)             had                                           worked

منفی کردن گذشته کامل

برای جمله‌های منفی، “not” بعد از فعل کمکی “had” قرار داده می‌شود. به طور مثال:

He had published his first poem when he was 27. → He had not published his first poem when he was 27. 

We had left. → We had not left. 

در جمله‌های منفی، می‌توان فعل کمکی و “not”را به صورت اختصار نوشت.

We had not left. → We hadn’t left.

سوالی کردن گذشته کامل

برای جمله‌های سوالی با جواب بله / خیر، فعل کمکی “Had” به ابتدای جمله می‌آید. این فرمول پرسیدن سوال در زمان گذشته کامل است:

had + [subject] + [past participle]

They had arrived. → Had they arrived? 

She had eaten dinner. → Had she eaten dinner? 

برای سوال با واژه‌های پرسشی “wh”، دقیقا همان کاری را که برای سوالات بله / خیر انجام می‌شود را باید اجرا کرد و کلمه پرسشی مناسب “wh” را در ابتدای جمله اضافه نمود و بخشی را که پاسخ است حذف کرد. مثال:

She had gone to Paris. → Where had she gone?

They had left in June. → When had they left?

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری به کار یا اتفاقاتی گفته می‌شود که در یک بازه زمانی یا طول مدت مشخص در گذشته رخ داده است. گذشته استمراری کاربردهای مختلفی دارد و با استفاده از این فرمول ساخته می‌شود.

[فاعل] + was/were + [فعل] + ing

I was sleeping.

They were working in the office.

Julie was listening to music.

We were having dinner when it started to rain.

داشتیم شام می‌خوردیم که بارون شروع به باریدن کرد.

We were cooking all morning because we had 15 people coming for lunch.

ما تمام صبح مشغول آشپزی بودیم چون 15 نفر برای ناهار می‌آمدند.

کاربرد گذشته استمراری

 1. هنگامی که کارها یا اتفاقی در گذشته برای مدتی ادامه‌دار بوده است. برای صحبت در مورد رویدادها و حالت‌های موقتی نیز استفاده می‌شود که در زمان خاصی در گذشته در حال پیشرفت بوده‌اند.

A: Where was Donna last night?

B: I’m not sure. I think she was visiting her family. (عمل)

الف: دونا دیشب کجا بود؟

ب: مطمئن نیستم. فکر کنم داشت به خانواده اش سر می زد.

I remember that night. You were wearing that blue dress. (حالت)

آن شب را به یاد دارم. تو اون لباس آبی رو پوشیدی

 1. هنگامی که یک رخداد مهم‌تر از رویداد دیگر در گذشته اتفاق افتاده که می‌توان از گذشته استمراری برای رویداد پس زمینه (رویداد کم اهمیت‌تر) و از گذشته ساده برای رویداد اصلی استفاده کرد:

Lisa was cycling to school when she saw the accident.

لیزا با دوچرخه به مدرسه می رفت که تصادف را دید.

What were you thinking about when you won the race?

وقتی در مسابقه پیروز شدید به چه چیزی فکر می‌کردید؟

رخداد اصلی رویداد پس زمینه
she saw the accident Lisa was cycling to school when
you won the race? What were you thinking about when
 1. استفاده از گذشته استمراری برای ارائه دلیل یا زمینه ایجاد یک رویداد مدنظر:

A: I can’t believe you met Fran and Dave in Portugal.

B: It was funny. They were staying in the hotel next to ours. (ارائه دلیل)

من نمی‌توانم باور کنم که شما فران و دیو را در پرتغال ملاقات کردید.

بامزه بود. آن‌ها در هتل کنار هتل ما اقامت داشتند.

I didn’t make the meeting last week; I was travelling to Rome.

من جلسه هفته گذشته را انجام ندادم. من به رم سفر می‌کردم.

 1. می‌توان از زمان گذشته استمراری برای صحبت در مورد رویدادهای مداوم و تکراری در گذشته استفاده کرد زیرا می‌تواند نشان دهد که وضعیت موقتی بوده یا یک تغییر رخ داده است یا برای صحبت در مورد رویدادها و حالت‌های موقتی نیز استفاده می‌شود که در زمان خاصی در گذشته در حال پیشرفت بوده‌اند.

She was feeding her neighbors’ cat every morning while they were on holiday. Then one morning, it was gone.

او هر روز صبح در حالی که همسایه هایش در تعطیلات بودند به سگشان غذا می‌داد. سپس یک روز صبح، غیبش زد.

The neighbors were making so much noise, night after night. We had to complain eventually.

همسایه ها هر شب (شب‌های متوالی) خیلی سر و صدا می‌کردند. بالاخره مجبور شدیم شکایت کنیم.

منفی کردن گذشته استمراری

برای منفی کردن زمان گذشته استمراری باید بعد از افعال “To be” و قبل از فعل اصلی با  “ing” می‌توان از “not” کمک گرفت.

[فاعل] + was/were + not + [فعل] + ing

She was helping Mary She was not helping Mary.

We were joking We were not joking.

سوالی کردن زمان گذشته استمراری

برای سوالی کردن زمان گذشته استمراری، می‌توان هم از جمله‌های پرسشی با پاسخ بله / خیر استفاده کرد و هم واژه‌های پرسشی “wh” را  به کار گرفت. برای استفاده از جمله‌هایی با پاسخ‌ بله / خیر باید جای فعل کمکی را با فاعل عوض کرد.

Was / Were + [فاعل] + [فعل] + -ing?

Were they playing football?

Was he sleeping?

در صورت به کار گیری واژه‌های پرسشی “wh” نیز باید جمله به حالت پرسشی تبدیل شود و قسمت مورد سوال حذف شود. در نهایت واژه پرسشی متناسب در اول جمله قرار داده می‌شود.

What were you doing at 10pm last night?

What was she doing when he arrived?

افعال ثابت در گذشته استمراری

در زمان گذشته استمراری نمی‌توان از افعال ثابت “stative verbs” استفاده کرد. افعال ثابت عملگرا نبوده و بیانگر حالت هستند. از آنجایی که هیچ اقدامی در حال انجام نیست، گذشته استمراری نباید استفاده شود. در اینجا چند دسته از افعال ثابت آورده شده است:

” :حالت ذهنیthink, understand, believe, doubt, know, prefer, remember, want”

” : حالت عاطفیlike, love, hate”

” : حواسsee, hear, smell, taste, feel, seem, sound”

” : مالکیتhave, own, possess”

” : ارتباطagree, disagree, mean, promise”

حالت‌های دیگر : “be, need, owe, cost, depend, matter”

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری یا “past perfect continuous” نشان می‌دهد که عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان دیگری در گذشته ادامه یافته است. در واقع گذشته کامل استمراری بر مدت زمان فعالیت تمرکز می‌کند. فرمول ساختاری این زمان عبارت است از:

Had + been + [فعل] + ing

I had been working.                                                            داشتم کار می‌کردم

I had been waiting an hour for him.                       من یک ساعت منتظرش بودم

We had been trying to open the door for five minutes when Jeane found her key.

پنج دقیقه بود که سعی می‌کردیم در را باز کنیم که جین کلیدش را پیدا کرد.

نکته 1: واژه “been” قسمت سوم فعل کمکی “be” است. 

نکته 2: “”when, for, since و “”before واژه‌هایی هستند که ممکن است در کنار زمان گذشته کامل استمراری زیاد دیده شوند.

منفی کردن گذشته کامل استمراری

برای منفی کردن گذشته کامل استمراری باید “not” را بعد از اولین فعل کمکی یعنی ” “hadقرار داد. به طور مثال:

He had been working well. → He had not been working well. 

I had been waiting for her. → I hadn’t been waiting for her. 

سوالی کردن گذشته کامل استمراری

برای سوال بله یا خیر، had”” را در ابتدای جمله قرار می‌دهند و برای سوال با واژه‌های “wh”، دستور کار دقیقا همانند روش سوالات بله یا خیر بوده و کلمه سوالی مناسب wh”” را در ابتدای جمله باید اضافه کرد و بخشی را که پاسخ است حذف نمود:

They had been waiting long. → Had they been waiting long? 

He had been working in London. → Where had he been working? 

Had you been waiting long before the taxi arrived?

تفاوت زمان حال کامل استمراری و زمان گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری با زمان حال کامل استمراری مطابقت دارد، اما با اشاره به زمانی زودتر یعنی «قبل از حال». بر خلاف حال کامل استمراری که بیانگر عملی است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است، گذشته کامل استمراری نشان دهنده کار یا اتفاقاتی است که در گذشته شروع شده، در گذشته ادامه یافته و همچنین به یک تعریف شده پایان یافته است. زمان گذشته کامل استمراری، فراز و فرود نقطه‌ای در گذشته است.

حال کامل استمراری : He had been drinking milk out the carton when Mom walked into the kitchen.

او در حال نوشیدن شیر از کارتن بود که مامان وارد آشپزخانه شد.

I had been working at the company for five years when I got the promotion.

من پنج سال در شرکت کار کرده بودم که ارتقا یافتم.

گذشته کامل استمراری :Martha had been walking three miles a day before she broke her leg.

مارتا قبل از اینکه پایش بشکند روزی سه مایل پیاده روی کرده بود.

The program that was terminated had been working well since 1945.

برنامه‌ای که متوقف شد از سال 1945 به خوبی کار می‌کرد.

همان طور که ملاحظه شد هر کدام از زمان‌های گذشته کامل، گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری در آموزش گرامر انگلیسی با یکدیگر تفاوت ظریف اما دقیقی دارند. با آموزش زبان انگلیسی از پکیج گرامر پیشرفته می‌توان این تفاوت منحصربه‌فرد زمان‌های گذشته را به راحتی تشخیص داد.

منابع

Grammarly

Dictionary Cambridge

Collins dictionary

Lsi education 

Ef

langeek

grammarly 

British council

English club

آموزش نکات مهم زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده چیست؟ به برنامه روزانه خود فکر کنید. چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید، صبحانه می‌خورید یا تکالیف خود را انجام می‌دهید؟ شما آن‌ها را هر روز انجام می‌دهید. برای بیان کارهای زمان حال خود به انگلیسی از کدام زمان گرامر انگلیسی باید استفاده نمود؟ بیایید اینجا در آموزش زبان انگلیسی بیشتر به ساختار زمان حال ساده، شکل ظاهری آن و کاربرد آن نگاهی بیندازیم.

زمان حال ساده چیست؟

زمان حال ساده زمانی است که از یک فعل برای گفتن چیزهایی که به طور مداوم در زمان حال رخ می‌دهند، مانند هر روز، هر هفته یا هر ماه استفاده می‌شود. زمان حال ساده برای هر چیزی که اغلب اتفاق می‌افتد یا واقعی است کارایی دارد. به عنوان مثال:

 • I go to school every day. 

من هر روز به مدرسه می‌روم

 • We play outside after school each day. 

ما هر روز بعد از مدرسه بیرون بازی می‌کنیم.

 • Every Monday they eat spaghetti for dinner. 

آن‌ها هر دوشنبه برای شام اسپاگتی می‌خورند.

در این جمله‌ها”go” ”play”  و  ”eat”در زمان حال ساده هستند. آن‌ها درباره چیزهایی صحبت می‌کنند که در زمان حال به طور مکرر اتفاق می‌افتد. زمان حال ساده بیانگر حقایق اساسی و احساسات است.

فقط باید به یاد داشت، هنگامی که از یک فعل ساده در زمان حال استفاده می‌شود، چیزی را توصیف می‌کند که همچنان در زمان حال تکرار می‌شود. بنابراین زمان حال ساده “The Present Simple” در زبان انگلیسی برای توصیف یک عمل منظم، واقعی، درست یا عادی استفاده می‌شود. در واقع زمان حال ساده بیانگر چیزی است که اغلب در زمان حال اتفاق می‌افتد. زمان حال ساده برای بیان حالات زیر کاربرد دارد:

کاربرد زمان حال ساده

 1. برای بیان اقدامات مکرر یا منظم در دوره زمانی کنونی.

 • I take the train to the office.

من با قطار به سمت دفتر می‌روم

 • The train to Berlin leaves every hour.

قطار به برلین هر ساعت حرکت می‌کند. 

 • John sleeps eight hours every night during the week. 

جان در طول هفته هر شب هشت ساعت می‌خوابد.

 1. برای بیان حقایق.

 • The President of The USA lives in The White House.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید زندگی می‌کند.

 • A dog has four legs.

سگ چهار پا دارد.

 • We come from Switzerland. 

ما از سوئیس آمده‌ایم.

 1. برای بیان عرف و عادات.

 

 • I get up early every day.

من هر روز زود بیدار می‌شوم.

 • Carol brushes her teeth twice a day.

کارول روزی دو بار دندان‌هایش را مسواک می‌زند.

 • They travel to their country house every weekend.

آن‌ها هر آخر هفته به خانه روستایی خود سفر می‌کنند.

 1. برای چیزهایی که همیشه یا به طور کلی درست است.

 • It rains a lot in winter. 

در زمستان باران زیادی می‌بارد.

 • The King of England lives in Buckingham Palace. 

شاه انگلیس در کاخ باکینگهام زندگی می‌کند.

 • They speak Persian at work. 

آن‌ها در محل کار پارسی صحبت می‌کنند.

صرف فعل و املا حال ساده

 • زمان حال ساده را با استفاده از شکل پایه مصدر (بدون “to”) شکل می‌گیرد.
 • به طور کلی، به سوم شخص‌ها “S” اضافه می‌شود.

بقیه جمله                                                   فعل                                                    فاعل                       
English at home speak / learn I / you / we / they
English at home speaks / learns he / she / it

املای فعل در سوم شخص بسته به پایان آن فعل متفاوت است:

 1. برای افعالی که به “O، CH، SH، SS، “X یا “Z” ختم می‌شوند، “ES” در سوم شخص اضافه می‎شود.
 • go – goes
 • catch – catches
 • wash – washes
 • miss – misses
 • fix – fixes
 • buzz – buzzes 

 1. برای افعالی که به صامت “Y” ختم می‌شوند، “Y” را حذف کرده و “IES” اضافه می‌شود.
 • marry – marries
 • study – studies
 • carry – carries
 • worry – worries

نکته: برای افعالی که به مصوت Y”” ختم می‌شوند، فقط “S” را اضافه می‌کنند.

 • play – plays
 • enjoy – enjoys
 • say – says 
 1. همچنین چند فعل وجود دارد که در زمان حال ساده، فعلی بی‌قاعده هستند:

 • have – has
 • do  –  does
 • go – goes

کاربرد زمان حال ساده با افعال “To be”

جمله‌های زمان حال ساده، افزون بر فعل اصلی، با افعال “To be” نیز ساخته می‌شوند. افعال “To be” از مهم‌ترین فعل‌ها در زبان انگلیسی هستند و در گروه فعل‌های بی‌قاعده جای می‌گیرند. مثلا:

 • The sky is blue.                                        آسمان آبی است

“is” یکی از افعال “To be” در زمان حال ساده است و در اینجا برای بیان «یک» واقعیت در مورد چیزی استفاده شده است.

 • I am tired.                                                                           من خسته‌ام
 • They are so excited.                                آن‌ها بسیار هیجان زده هستند.

“am” برای فاعل «من» یا “I” و “are” برای بیان چند چیز یا برای اسامی جمع به کار می‌رود که در این مثال احساسات را توصیف کردند.

منفی کردن زمان حال ساده

برای ساختن یک جمله منفی در زبان انگلیسی معمولا واژه منفی کننده “”not را به کار می‌برند.  این واژه به انتهای افعال کمکی می‌آید.

I’m not = I am not

Aren’t = are not

Isn’t = is not

Don’t = Do not

Doesn’t = Does not

I don’t like meat = I do not like meat.

اگرچه معمولا اختصار در گفتار زبان انگلیسی زیاد کاربرد دارد اما هیچ تفاوتی در معنای جمله به وجود نمی‌آورد. واژه “Don’t” برای “I, you, we, they” استفاده می‌شود و واژه “Doesn’t” برای “It, she, he” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حالت مثبت: You speak French.

حالت منفی: You don’t speak French.

حالت مثبت: He speaks German.

حالت منفی: He doesn’t speak German.

وقتی فاعل “he, she”  یا it”” باشد بین فاعل و فعل “Doesn’t” اضافه شده تا جمله منفی ساخته شود. 

ساختار جمله‌های منفی در زمان حال ساده

در زیر ترتیب واژه‌ها برای ساختن یک جمله منفی در زبان انگلیسی در زمان حال ساده با استفاده از “”Don’t یا Doesn’t”” آمده است.

بقیه جمله                              *فعل                           don’t/doesn’t                            فاعل             
cereal for breakfast have / buy
eat / like etc.
Don’t I / you / we / they
Doesn’t he / she / it

* فعلي كه در اينجا به کار مي‌رود بر مبناي مصدر است یعنی مصدر بدون “to” قبل از فعل.

نمونه‌هایی از جملات منفی با “Don’t” و “Doesn’t”:

 • You don’t speak Arabic.
 • John doesn’t speak Italian.
 • We don’t have time for a rest.
 • It doesn’t move.
 • They don’t want to go to the party.
 • She doesn’t like fish.

سوالی کردن در زمان حال ساده

برای ایجاد یک سوال به زبان انگلیسی در زمان حال ساده معمولا از “Do” یا “Does” استفاده می‌شود و غالبا در ابتدای جمله سوالی مطرح می‌شود.

You speak English.

:حالت سوالی Do you speak English?

He speaks French.

:حالت سوالی Does he speak French?

“Do” در ابتدای جمله‌های مثبتی اضافه می‌شود که فاعل آن‌ها “I, you, we, they” باشد تا بتوان آن را به حالت سوالی درآورد و “Does” را می‌توان در اول جملاتی قرار داد که فاعل آن‌ها “he, she”  یا it”” باشد.

نکته مهم اینجا است که وقتی “Does” مورد استفاده قرار می‌گیرد، “s” سوم شخص در جمله ناپدید می‌شود. همچنین از “Do” یا “Does” در سوالاتی که دارای فعل “To Be” یا افعال مودال”Modal”  هستند (مثل “”can, must, may, should و ..) استفاده نمی‌شود.

ساختار جمله‌های پرسشی در زمان حال ساده

در زمان حال ساده، افعال “To be” به شکل زیر سوالی می‌شوند.

 • Am I?
 • Are you?
 • Is he?
 • Is she?
 • Is it?
 • Are we?
 • Are they?

در زیر ترتیب واژه‌ها برای ساختن یک سوال در زمان حال ساده جمله‌های انگلیسی با استفاده از “Do” یا Does”” آمده است. 

بقیه جمله                                فعل                                         فاعل                               Do/Does
a new bike? have / need
want etc.
I / you / we / they Do
he / she / it Does

نمونه‌هایی از سوالات با Do”” و ” “Does:

 • Do you need a dictionary?
 • Does Mary need a dictionary?
 • Do we have a meeting now?
 • Does it rain a lot in winter?
 • Do they want to go to the party?
 • Does he like pizza?

نمونه پاسخ‌های کوتاه با Do”” و ” “Does

    پاسخ کوتاه (منفی)          پاسخ کوتاه (مثبت)                                   نمونه سوالات
No, I don’t. Yes, I do. Do you like chocolate?
No, you don’t. Yes, you do. Do I need a pencil?
No, we don’t. Yes, we do. Do you both like chocolate?
No, they don’t. Yes, they do. Do they like chocolate?
No, he doesn’t. Yes, he does. Does he like chocolate?
No, she doesn’t. Yes, she does. Does she like chocolate?
No, it doesn’t. Yes, it does. Does it have four wheels?

با این حال، اگر واژه سوالی مانند “who, when, where, why, which” یا  “how”در سوال استفاده شود، نمی‌توان از پاسخ‌های کوتاه بالا برای پاسخ به سوال استفاده کرد.

زمان حال ساده یکی از رایج‌ترین و پراستفاده‌ترین زمان‌ها در زبان انگلیسی است. این زمان اساسی‌ترین در عین حال ابتدایی‌ترین بخش از فول پکیج طلایی گرامر پایه محسوب شده و از آن برای صحبت در مورد حقایق، عادات، موقعیت‌های ثابت و روال استفاده می‌شود. زمان حال ساده از مهم‌ترین زمان‌ها در آموزش گرامر انگلیسی است و اغلب جزو اولین مباحث آموزشی نیز تلقی می‌شود.

منابع

Woodward English Grammar

langeek

study.com

Perfect English grammar

English club

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به همراه قوانین و مثال‌ها

دیروز ماشینم را شستم. هفته گذشته به دیدار دوستانم رفتم. پارسال تیم فوتبال شکست خورد. 10 سال پیش من کره‌ای خواندم. همه این موارد در گذشته اتفاق افتاده است، اما این جمله‌ها یک وجه مشترک اساسی دارند؛ آن‌ها از افعال زمان گذشته ساده استفاده می‌کنند. اگر از قبل می‌دانید که چگونه از زمان حال ساده استفاده کنید، پس زمان گذشته ساده آسان خواهد بود. در حال حاضر، بیایید روی زمان گذشته ساده تمرکز کنیم و در مورد این زمان خاص بیشتر بیاموزیم.

زمان گذشته ساده چیست؟

اصولا هنگام صحبت کردن یا نوشتن، از افعال برای بیان اعمال، حالات یا روابط استفاده می‌کنند. در زبان انگلیسی از 12 زمان فعل اصلی استفاده می‌شود. هر یک از این زمان‌ها، به طور کلی، مشخص می‌کند که در چه زمانی اتفاق یا کاری رخ داده است.

گذشته ساده یکی از زمان‌های مهم پکیج گرامر پایه محسوب می‌شود. از زمان گذشته ساده برای اشاره به کارها یا حالت‌هایی کاربرد دارد که در گذشته رخ داده و تمام و تکمیل شده‌ است. بر خلاف زمان گذشته استمراری؛ که در مورد رویدادهای گذشته که در یک دوره زمانی ادامه داشته تاکید دارد، زمان گذشته ساده تاکید می‌کند که عمل به پایان رسیده است و بیانگر نتیجه کار مدنظر در گذشته است.

ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی

به طور کلی، زمان گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و به پایان رسیده است. قانون اصلی این است که برای هر فعل در زبان انگلیسی، فقط یک شکل از آن در زمان گذشته وجود دارد.

برای مثال: زمان گذشته فعل “want” هست ” wanted”

“Wanted” به عنوان زمان گذشته برای همه موضوعات / ضمایر، یک شکل استفاده می‌شود.

 • I wanted
 • You wanted
 • He wanted 
 • She wanted
 • It wanted
 • We wanted
 • They wanted 

افعال باقاعده در زمان گذشته ساده

برای بردن یک فعل باقاعده به زمان گذشته خود، معمولا “ED” را به انتهای فعل اضافه می‌کنند (یا فقط “”d اگر شکل ریشه از قبل به “e” ختم شود). برای مثال:

 • play → played
 • cook → cooked 
 • rain → rained
  • wait → waited
 • watch → watched
 • Type → Typed
 • Listen → Listened
 • Push → Pushed
 • Love → Loved

برای نمونه جمله‌هایی که از افعال با قاعده در زمان گذشته استفاده می‌کنند می‌توان به مثال‌های زیر توجه کرد:

Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained.

دیشب با صدای بلند گیتار زدم و همسایه ها شکایت کردند.

It rained yesterday.

دیروز باران بارید.

Angela watched TV all night.

آنجلا تمام شب تلویزیون تماشا کرد.

John wanted to go to the museum.

جان می‌خواست به موزه برود.

منفی کردن زمان گذشته ساده

برای منفی ساختن جمله‌ها در زمان گذشته چه افعال باقاعده و چه افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی از “didn’t” یا  “did not” استفاده می‌شود. 

[فاعل ] + Did + not + [شکل ریشه فعل ]

حال: They don’t live in Canada.                           آن‌ها در کانادا زندگی نمی‌کنند           
گذشته: They didn’t live in Canada.آن‌ها در کانادا زندگی نمی‌کردند.                   

دیگر مثال‌ها برای زمان گذشته ساده:

 • I didn’t want to go to the dentist.
 • She didn’t have time.
 • You didn’t close the door.
 • He didn’t come to my party.
 • They didn’t study so they didn’t pass the test.
 • We didn’t sleep well last night.

نکته 1: در این مثال اول، فعل اصلی “Live” یعنی زندگی کردن است و با فعل کمکی “didn’t” هم منفی شده و هم به زمان گذشته ساده برده شده است.

نکته 2: دو فعل کمکی “don’t” و “doesn’t” در زمان حال ساده تبدیل به “didn’t” در زمان گذشته ساده می‌شود.

مقایسه جمله‌های منفی در زمان حال ساده و گذشته ساده:

حال: I don’t need a mechanic.

گذشته: I didn’t need a mechanic.

حال: You don’t walk to work.

گذشته: You didn’t walk to work.

حال: He doesn’t speak Japanese.

گذشته: He didn’t speak Japanese.

سوالی کردن زمان گذشته ساده

برای سوالی کردن جمله‌ها در زمان گذشته چه افعال با قاعده و چه افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی از “did” استفاده می‌شود. “Did” به ابتدای جمله می‌آید و بعد از آن فاعل قرار می‌گیرد. به طور مثال:

Did + [فاعل ] + [شکل ریشه فعل ]

حال: Do they live in France?

گذشته: Did they live in France?

توجه: تنها تفاوت بین سوال در زمان حال ساده و سوال در زمان گذشته ساده تغییر در فعل کمکی است.

نکته 1: در این مثال فعل اصلی “Live” یعنی زندگی کردن به شکل پایه (مصدر) است و فعل کمکی “Did” نشان می‌دهد که سوال مربوط به زمان گذشته است.

نکته 2: دو فعل کمکی “do” و “does” در زمان حال ساده تبدیل به “Did” در زمان گذشته ساده می‌شود.

 نکته 3: همچنین می‌توان قبل از “DID” از یک کلمه سوالی ( مانند “Who, What, Why” و .. ) برای درخواست اطلاعات بیشتر استفاده کرد.

Did you study? → Yes, I did.

When did you study? → I studied last night.

Where did you study? → I studied at the library.

مقایسه جمله‌های سوالی در زمان حال ساده و گذشته ساده:

حال: Do you need a doctor?

گذشته: Did you need a doctor?

حال: Do you ride your bike to work?

گذشته: Did you ride your bike to work?

حال: Does he live in Italy?

گذشته: Did he live in Italy?

نمونه مثال برای انواع سوالی کردن گذشته ساده

 • Did you go to work yesterday?
 • Did they arrive on time?
 • Did she like the surprise? 


 • Peter found his keys in his pocket. → Where did Peter find his keys? 
 • Anna passed the exam poorly. → How did Anne pass the exam?


 • What did you say? – I didn’t say anything.
 • Where did she go?
 • What did you do yesterday?
 • Why did we have to come?

افعال بی‌قاعده در زمان گذشته ساده

افعال بی‌قاعده همان گونه که از نام‌شان پیدا است از قاعده و قوانین خاصی تبعیت نکرده و شکل این افعال شبیه به بقیه افعال نیست. یعنی مانند سایر افعال از قاعده “ed” گرفتن در زمان گذشته ساده پیروی نمی‌کنند. نکته قابل توجه این است که این افعال تنها در جمله‌های مثبت یا خبری مثبت بی‌قاعده هستند. مانند:

swim → swam 

run → ran 

go → went 

drink → drank 

get → got 

stink → stank/stunk 

catch → caught

fly → flew

buy → bought 

think → thought 

know → knew 

choose → chose 

eat → ate 

drive → drove

مثلا گذشته فعل “Go” می‌شود “Went” . این کلمه برای انواع فاعل استفاده می‌شود.

 • I went to the beach
 • You went to the university.
 • He went to the park.
 • She went to the zoo.
 • We went to office.
 • They went to the library.

اما همان طور که قبلا اشاره شد، فقط در جملاتی که ایجابی یا مثبت هستند به شکل بی‌قاعده به خود می‌گیرند. به طور مثال:

They went to the beach

They didn’t go to the beach 

Did they go to the beach?

You ate my cake.

You didn’t eat my cake.

Did you eat my cake?

نکته مهم: نکته حائز اهمیت این است که هر زمان که در جمله “did” به عنوان یک فعل کمکی بیاید، فعل اصلی فقط می‌تواند به شکل ساده استفاده شود. مانند نمونه‌های زیر:

I didn’t talk to Chelsea about that matter.

Julie didn’t do the dishes last night.

Jim talked to me last night. → Did Jim talk to you last night? 

They completed the project last night. → Did they complete the project last night? 

افعال “To Be” در زمان گذشته ساده

یکی از موارد بسیار رایج افعال بی‌قاعده، افعال “To Be” هستند و در زمان گذشته ساده بسته به مفرد یا جمع بودن فاعل، تغییر می‌کنند. برای مفردها از “was” و برای جمع‌ها از “were” استفاده می‌شود.

Am / Is / Are → Was / Were

 • I was an artist.
 • She was rich.
 • We were artists.
 • They were rich.


 • I was not a bad kid.
 • She wasn’t tired.
 • We were not alone.
 • My parents weren’t amused.

سوالی : Was / Were + [فاعل ]

 • Was Wolfgang in a good mood after the contest?
 • Were people taking lots of pictures?

زمان گذشته ساده یکی از هیجان انگیزترین و مهم‌ترین زمان‌ها در آموزش زبان انگلیسی است. ما اغلب از آن برای صحبت در مورد آنچه قبلا اتفاق افتاده استفاده می‌کنیم. زمان گذشته ساده در موقعیت‌های مختلف در زبان انگلیسی بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه آن‌ها را به هم پیوند دهید و این مهم با آموزش گرامر انگلیسی از پکیج گرامر پایه کاملا در دسترس شما است.

منابع

ef

Grammar

Thesaurus

langeek 

British council

Grammarly

آموزش رنگ های اصلی و فرعی به انگلیسی

در این مقاله قصد داریم تا شما را به دنیای جذاب رنگ‌ها ببریم اما کمی متفاوت‌تر از چیزی که ممکن است تصور کنید. آموزش رنگ ها به انگلیسی به جذابیت این موضوع می‌افزاید. ممکن است به دلایل مختلفی نیاز دانسته باشید تا رنگ های اصلی و فرعی را در زبان انگلیسی بشناسید. 

جالب است بدانید که دنیای رنگ‌ها به قدری وسیع و بزرگ است که طبق تحقیقات آزمایشگاهی مشخص شده است که 10.000 رنگ مختلف در چهار دسته بندی رنگ سبز، آبی، زرد و نور تاریک موجود هستند. اما در اینجا نیاز به یادگیری تمامی این رنگها نیست چرا که تعداد رنگ‌های رایج و مورد استفاده  محدود هستند و شما می‌توانید با یادگیری آن‌ها در زبان انگلیسی، در شرایط مورد نیاز از آن‌ها استفاده کنید. بنابراین توصیه می‌کنیم ادامه این مطلب را همراه ما باشید. 

آموزش رنگ ها به انگلیسی

تصور دنیا بدون رنگ‌ها اصلا امکان‌پذیر نیست. همه چیزهای قابل مشاهده در دنیا وابستگی عمیقی با رنگ‌ها دارند؛ بنابراین کاربرد دانستن رنگ‌های اصلی و فرعی نیز در جاهای مختلفی دیده می‌شود. هر چیزی که در زبان فارسی برای ما اهمیت دارد، معادل آن در زبان انگلیسی نیز مورد اهمیت است. از آنجایی که زندگی  به کمک رنگ‌ها مفهوم واقعی خود را نشان می‌دهد و حتی این رنگ‌ها هستند که بخشی از احساسات ما را بیان می‌کنند، جایگاه آن در زبان انگلیسی مورد اهمیت است و در مکالمات و گفتگوهایی که در شرایط مختلف ممکن است به زبان انگلیسی داشته باشید، کاربرد آموزش رنگ ها به انگلیسی را به‌وضوح خواهید دید. 

در ادامه جزئیات کاملی از رنگ‌های اصلی و فرعی را برای شما شرح می‌دهیم. 

واژه رنگ به انگلیسی

واژه رنگ به انگلیسی ممکن است برای بسیاری از افراد آشنا باشد. Color یا همان رنگ در زبان انگلیسی به معنای رنگ کردن نیز هست. در خصوص رنگ کردن مو بهتر است دچار این اشتباه نشوید که از کالر به جای آن استفاده کنید چرا که لغت dye به معنای رنگ کردن مو است. 

تفاوتی بین واژه رنگ در زبان انگلیسی امریکایی با انگلیسی بریتانیایی وجود دارد، آن هم این است که color  را colour می‌نویسند. 

Color wheel یا چرخه رنگ چیست؟

در بحث آموزش رنگ ها به انگلیسی ، با مفهوم چرخه رنگ روبرو هستیم. اما چرخه رنگ چیست؟ رنگ‌ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده‌اند؛ در واقع رنگ‌های فرعی از ترکیب رنگ‌های اصلی به‌دست آمده‌اند. به همین خاطر برای نشان دادن بهتر رنگ‌ها، از مفهومی به نام چرخه رنگ استفاده می‌شود تا درک بهتری از ارتباط بین رنگ‌ها به وجود بیاید. به چرخه رنگ، دایره رنگ نیز گفته می‌شود. 

رنگ های اصلی یا  Primary colors 

رنگ‌های اصلی رنگ‌هایی هستند که از ترکیب آن‌ها، رنگ‌های فرعی به وجود می‌آیند. رنگ‌های قرمز، آبی و سبز، رنگ‌های اصلی هستند. در سیستم و ترکیب رنگ‌های اصلی نقاشی، این رنگ‌ها متفاوت هستند که ما در اینجا سر و کاری با آن‌ها نداریم به همین خاطر شما رنگ‌های قرمز، آبی و سبز را به عنوان رنگ‌های اصلی بشناسید. 

اگر تجربه کار با نرم‌افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ را داشته باشید، قطعا با واژه RGB آشنا هستید. این واژه از سر کلمه سه واژه red، green و blue گرفته شده است. گرافیست‌ها و برنامه‌نویس‌ها با RGB سر و کار زیادی دارند و از RGB رنگ‌های فرعی مورد نیاز را برای پروژه‌های خود به‌دست می‌آورند.  

رنگ

color

قرمز

red

سبز

green 

آبی

blue

 

رنگ های فرعی یا  Secondary colors

رنگ‌های فرعی، رنگ‌هایی هستند که از ترکیب رنگ‌های اصلی به وجود می‌آیند که در این بخش از  آموزش رنگ ها به انگلیسی ، با واژه انگلیسی آن‌ها آشنا می‌شوید. 

رنگ

Color

مشکی

black

 طوسی

gray

 استخوانی

bone

 سفید

white

بِیژ

beige

کرمی

cream

زرد کهربایی

amber

سبز دودی

teal

 سبز زیتونی

olive

زرد

yellow

نارنجی

orange

 صورتی

pink

مجنتا
بین صورتی و بنفش

magenta

 بنفش ارغوانی

purple

بنفش

violet

آبی کاربنی

navy

آبی ایرانی

Persian blue

آبی دریایی

cyan یا aqua

آبی آسمانی

sky blue

فیروزه ای

turquoise

رنگ فلزات مهم به انگلیسی

فلزاتی مثل طلا، نقره و مس جزو آن دسته از مواردی هستند که به خاطر رنگشان در دسته‌بندی رنگ‌ها قرار می‌گیرند و نیاز است تا در بین یادگیری رنگ های اصلی و فرعی، معادل انگلیسی رنگ آن‌ها را نیز یاد بگیرید. 

 • رنگ طلایی: gold  یا  golden
 • رنگ نقره‌ای: silver
 • رنگ مسی: copper

سایه رنگ ها یا  Shades of colors

علاوه بر لغات و واژگانی که در آموزش رنگ ها به انگلیسی به کار برده می‌شوند، در بخشی از این آموزش یادگیری واژگانی که میزان روشنایی رنگ‌ها را مشخص می‌کنند، اهمیت دارد. سایه رنگ‌ها یا روشنایی رنگ‌ها با سه واژه dark، light و bright دسته بندی شده‌اند که به‌ترتیب رنگ‌های تیره، ملایم و روشن و براق یا خیلی روشن هستند. 

جمع بندی موضوع رنگ ها به انگلیسی

در این مقاله به آموزش رنگ ها به انگلیسی پرداختیم. رنگ‌ها مفهوم زندگی هستند و نادیده گرفتن آن‌ها امری غیرممکن است. به همین جهت در هر زبانی و در هر شرایطی به کمک رنگ‌ها می‌توانیم احساسات و نیازهای بسیاری را بیان کنیم و درخواست‌های متفاوتی داشته باشیم. در بین بخش‌های مختلف آموزش زبان انگلیسی، یادگیری رنگ‌ها نیز مانند یادگیری اعداد، ممکن است ساده به‌نظر برسد اما هر دو به یک اندازه ضروری، مهم و کاربردی هستند. 

ترفندهای موثر یادگیری زبان انگلیسی برای تمامی سنین

بسیاری از افراد بنا به دلایل مختلف به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستند. برخی از افراد به دلیل مسائل تحصیلی و برخی دیگر برای ارتقای شغلی، سعی می‌کنند تا زبان انگلیسی را یاد بگیرند. یادگیری زبان انگلیسی می‌تواند تاثیر زیادی در روابط اجتماعی، تحصیلی، شغلی و افزایش اعتماد به نفس داشته باشد. ترفندهای یادگیری زبان به افراد کمک خواهند کرد تا بتوانند به شکل بهینه و در مدت زمان مشخص، میزان یادگیری خود را افزایش دهند.

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ترفندهای موثر یادگیری زبان انگلیسی بپردازیم. اگر از جمله کسانی هستید که می‌خواهید زبان انگلیسی را به شکل آسان یاد بگیرید، بهتر است تا پایان مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با بهترین ترفندهای یادگیری زبان

بسیاری از افراد برای یادگیری زبان انگلیسی به دلیل مشغله‌های زیادی که دارند، نمی‌توانند در کلاس‌های آموزش زبان شرکت کنند. این افراد در منزل و با بهره‌گیری از ترفندهای گفته شده در این بخش می‌توانند به آسانی یادگیری زبان انگلیسی را در برنامه خود قرار دهند. شیوه‌ها و تکنیک‌های مختلفی وجود دارند که ترکیب کردن چند ترفند باعث افزایش سرعت یادگیری خواهد شد. از مهم‌ترین ترفندهای موثر یادگیری زبان انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

داشتن هدف

یکی از اصولی‌ترین ترفندهای یادگیری زبان انگلیسی داشتن هدف است. وجود یک هدف مناسب باعث می‌شود تا افراد بتوانند با انگیزه و اراده قوی وقت خود را صرف یادگیری زبان انگیسی کنند. از اهداف یادگیری زبان انگلیسی می‌توان به ارتقای شغلی، موفقیت در تحصیل، تحصیل در کشورهای خارجی، ایجاد چالش‌های جدید و… اشاره کرد. داشتن هدف مانند یک تمبر است که به پاکت نامه چسبیده تا به مقصد برسد. 

پس به عنوان اولین ترفند می‌توان گفت که داشتن یک هدف از قبل تعیین شده می‌تواند محرک و انگیزه یادگیری زبان انگلیسی باشد. هر شخص اگر بخواهد در چارچوب مشخص شده به موفقیت برسد، باید برنامه ریزی کافی و اصولی داشته باشد.

انتخاب شیوه صحیح یادگیری

ترفندهای یادگیری زبان بسیار متنوع هستند و هر فرد با توجه به میزان هوش و تجربه خود می‌تواند از آن ترفندها برای یادگیری زبان استفاده کند. همان‌طور که هر یک از افراد دارای علایق متفاوت برای انتخاب در زمینه‌های مختلف هستند، انتخاب شیوه یادگیری نیز بسته به نوع نیاز آن‌ها متفاوت است. اگر بخواهید به شکل اصولی زبان را یاد بگیرید کافی است از میان شیوه‌های مختلف، ترکیب بهترین شیوه‌ها را انتخاب کنید.

صرف زمان کافی در طول روز

اگر بخواهید یادگیری زبان را به شکل موثر در برنامه خود قرار دهید، باید به عنوان یک کار روتین در طول روز به آن نگاه کنید. داشتن یک برنامه ریزی منظم به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به آسانی در طول روز، کلمات و جملات انگلیسی را مرور کنید. توصیه می‌کنیم که در طول روز در هنگام صحبت کردن با خانواده خود از کلمات انگلیسی استفاده کنید. این کار باعث می‌شود تا بتوانید لغات و کلمات را در طول روز مرور کنید.

همچنین در هنگام ارسال پیام به دوستان خود بهتر است از کلمات انگلیسی استفاده کنید. این امر باعث مرور جملات انگیسی در ذهن‌تان خواهد شد.

پایبند بودن به یادگیری

در زمینه ترفندهای یادگیری زبان یکی از کلیدی‌ترین نکات، تعهد داشتن است. در واقع یادگیری دانش جدید به تعهد و تلاش کافی نیاز دارد. برای یادگیری موثر زبان باید دوره‌های کوتاه و منظم را برای خود برنامه ریزی کنید و به آن‌ها پایبند باشید. دوره‌های کوتاه به نسبت دوره‌های طولانی بسیار اثربخش‌تر هستند. نیازی نیست که در طول روز تمام وقت خود را به یادگیری زبان اختصاص دهید اما صرف چند دقیقه در طول روز به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید یادگیری زبان را به یک عادت روزمره برای خود تبدیل کنید.

شروع یادگیری از سطح مبتدی

تعیین سطح یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید قبل از شروع آموزش زبان انگلیسی در نظر بگیرید. اگر تصور می‌کنید که از لحاظ پایه‌ای در سطح پایین قرار دارید، بهتر است از کمترین سطح ممکن آموزش زبان انگلیسی را آغاز کنید. برای شروع می‌توانید از خواندن داستآن‌های کودکانه ساده شروع کنید. توجه داشته باشید که خواندن مطالب سخت و دشوار در ابتدا باعث دلزدگی شما خواهد شد. 

تماشای فیلم با زیرنویس

یکی از ترفندهای یادگیری زبان که بسیاری از زبان آموزان آن را به کار می‌گیرند، تماشای فیلم با زیرنویس است. اگر اهل تماشای فیلم و سریال هستید، بهتر است فیلم‌های زبان اصلی تهیه کرده و با زیرنویس تماشا کنید. این ایده عالی و سرگرم کننده به شما کمک خواهد کرد تا ضمن آشنایی با کلمات انگلیسی، معانی و تلفظ آن‌ها را به خوبی یاد بگیرید. تمرین و تکرار زبان با تماشای فیلم باعث می‌شود تا علاوه بر سرگرم شدن، بتوانید به یادگیری زبان سرعت ببخشید.

تقویت مهارت شنیداری 

یکی از موضوعات مهم در یادگیری زبان انگلیسی، بحث شنیداری است که تقویت کردن آن باعث تسهیل یادگیری زبان خواهد شد. گوش دادن به آهنگ‌های مشهور دنیا و همچنین چت‌های شنیداری انگلیسی، قوه یادگیری را بهبود می‌بخشد. اگر بخواهید سطح listening خود را بهبود ببخشید، کافی است از آهنگ‌ها و پادکست‌های انگلیسی استفاده کنید. توجه داشته باشید که اگر تا به امروز این کار را انجام نداده‌اید، در ابتدا متوجه بسیاری از چیزهایی که می‌شنوید نخواهید شد، پس نگران نباشید و این کار را تکرار کنید تا به مرور زمان قوه شنیداری شما تقویت شود.

تقویت همزمان مهارت‌های چهارگانه

یکی از ترفندهای یادگیری زبان، تقویت مهارت‌های چهارگانه است که شامل گوش دادن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن است. اگر بتوانید برای یادگیری زبان انگلیسی، این 4 مهارت را به صورت همزمان تقویت کنید، قادر خواهید بود تا در مدت زمان اندکی به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. هر یک از ترفندهای گفته شده می‌تواند به صورت اختصاصی بر روی شنیدن، نوشتن، گوش دادن و… موثر باشد. ترکیب کردن ترفندهای بیان شده به شما کمک خواهد کرد تا بدون دغدغه بتوانید در منزل، زبان را به بهترین شکل یاد بگیرید.

پازل و بازی‌ها

شاید تصور کنید که پازل تنها برای کودکان است اما برای این که بتوانید یادگیری زبان را تسهیل ببخشید، بهتر است پازل و بازی‌ها را در لیست برنامه خود قرار دهید. با بالا رفتن سن فعالیت‌ مغزی کند می‌شود، بنابراین برای جلوگیری از این امر بهتر است بازی‌های پازلی را در لیست برنامه خود قرار دهید. در مجموع می‌توان گفت که بازی‌های هیجان انگیز مغز را به چالش می‌کشند که این موضوع می‌تواند در بهبود یادگیری بسیار موثر باشد.

استفاده از تکنیک کاخ حافظه 

یکی از قدیمی‌ترین ترفندهای یادگیری زبان و تقویت افزایش قدرت حافظه، روش LOCI یا کاخ حافظه است. در این تکنیک، ابتدا باید یک مکان آشنا را برای خود تصور کنید. این مکان می‌تواند خانه یا محل کار باشد. بعد فضاهایی را تجسم کنید که می‌توانید از داخل آن‌ها وارد مکآن‌های آشنا شوید. در مواجه شدن با لیست کلمات جدید، می‌توانید صحنه‌هایی را در ذهن خود تداعی کنید که با یک کلمه در ارتباط باشند. این کار باعث می‌شود تا به اندازه کافی بتوانید کلمات را با یک مکان آشنا کرده و در ذهن خود به خاطر بسپارید.

یادداشت کردن کلمات و عبارات را روی کاغذ

بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که فعالیت نوشتن کلمات و عبارات بر روی کاغذ، می‌تواند به بهبود عملکرد حافظه کمک کند. اگر تعداد زیادی از کلمات و عبارات وجود دارند که به خاطر سپردن آن‌ها دشوار است، بهتر است یک کاغذ برداشته و هر چه زودتر کلمات و عبارات را بر روی آن یادداشت کنید. این کار مانند ساختن فلش کارت است که باعث یادگیری سریع کلمات و عبارات جدید خواهد شد.

داشتن نگرش مثبت

داشتن یک ذهنیت مثبت و پیروزمندانه به عنوان یکی از ترفندهای یادگیری زبان و سایر دانش‌هاست. افکار انسان بر روی اعمال وی تاثیرگذار است لذا اگر نگرش مثبت نسبت به یادگیری زبان داشته باشید، می‌توانید در بلندمدت به اهداف خود دست پیدا کنید. برای یادگیری زبان جدید، نیاز به حوصله، انگیره و انرژی لازم خواهید داشت. برای افزایش اعتماد به نفس و داشتن نگرش مثبت چندین راهکار کلیدی وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مراقبه، قانون جذب، تجسم، برنامه‌های عملی و… اشاره کرد.

تصویرسازی کلمات

تصویرسازی کلمات، یک شیوه موثر یادگیری زبان است که یادگیری را به شکل قابل توجهی در ذهن افراد تثبیت می‌کند. زمانی که از تکنیک تصویرسازی کلمات استفاده می‌کنید، به صورت بصری می‌توانید لغات را به ذهن خود بسپارید. این شیوه به عنوان یک روش کاربردی در یادگیری دانش جدید شناخته می‌شود. برای تصویرسازی کلمات کافی است برای هر کلمه، یک تصویر در ذهن خود ایجاد کنید. باید توجه داشته باشید که حافظه تصویری انسان تا 10 برابر قوی‌تر از حافظه خواندنی و شنیداری است. 

برای تصویرسازی می‌توانید از نمودار، شکل، رنگ و… استفاده کنید تا تصویرسازی به درستی در ذهن‌تان ایجاد شود.

خوابیدن پس از یادگیری

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که خوابیدن می‌تواند بر روی تقویت حافظه بسیار موثر باشد. افرادی که به دنبال یادگیری یک دانش جدید هستند، بعد از یادگیری بهتر است کمی بخوابند. خواب کافی و موثر باعث تثبیت یادگیری خواهد شد. البته باید خاطر نشان کرد که این موضوع از لحاظ علمی نمی‌تواند کاملا صحیح باشد و برای هر فرد نتیجه متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. 

جمع بندی برای مقاله ترفندهای یادگیری زبان

یادگیری زبان انگلیسی نیاز به استفاده از ترفندهای کلیدی دارد. در این مقاله در مورد ترفندهای یادگیری زبان صحبت کردیم. در آموزش زبان انگلیسی بهره‌گیری از چند ترفند به شکل ترکیبی باعث افزایش و بهبود یادگیری خواهد شد. بهتر است برای یادگیری زبان انگلیسی عجله نکنید و روی همان سطحی که هستید، یادگیری را آغاز کنید. این کار باعث می‌شود تا در طول زمان بتوانید به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کنید. 

دوره TTC چیست؟ منابع، مزایا و سرفصل‌های دوره TTC کدامند

شاید در مورد دوره TTC یا Teacher Training Course شنیده باشید. این دوره با نام دوره تربیت مدرس شناخته می‌شود و مناسب کسانی است که علاوه بر داشتن سطح زبان مناسب، علاقه‌مند به تدریس اصولی زبان هستند. برخی از افراد به نسبت سایرین دارای سطح خوبی از زبان انگلیسی هستند که می‌توانند با کسب آموزش‌های لازم، تدریس اصولی زبان را آغاز کنند. این افراد می‌توانند در این دوره شرکت کنند. اگر می‌خواهید در مورد منابع، مزایا و سرفصل‌های دوره TTC بیشتر بدانید، کافی است تا پایان مقاله همراه ما باشید.

آشنایی کلی با Teacher Training Course

دوره تی تی سی به عنوان یک دوره مطلوب شناخته می‌شود که در پایان به کسانی که در این دوره شرکت کرده‌اند، مدارک رسمی داده می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت که دوره تی تی سی برای کسانی که دارای سطح زبان انگلیسی مطلوب هستند، مناسب است. افرادی که خواهان ثبت نام در این دوره هستند اما سطح زبان مطلوبی ندارند، بهتر است ابتدا زبان عمومی خود را قوی کرده و سپس برای دریافت این مدرک اقدام کنند.

شرکت در این دوره علاوه بر داشتن سطح زبان انگلیسی مناسب، نیاز به علاقه در تدریس نیز دارد. افرادی که می‌خواهند شانس خود را برای معلم زبان شدن افزایش دهند، می‌توانند در دوره TTC شرکت کنند. یکی از شروط اصلی برای شرکت در این دوره این است که فرد متقاضی حتما باید دارای 18 سال یا 18 به بالا سن داشته باشد.

منابع دوره Teacher Training Course

کتاب‌های مختلفی در آموزشگاه‌های امروزی جهت تدریس دوره TTC وجود دارند که برخی از کتاب‌ها مشترک هستند. در واقع با انتخاب نوع آموزشگاه می‌توانید از منابع گوناگون دوره بهره‌مند شوید. مهم‌ترین کتاب‌هایی که در دوره تربیت مدرس برای آموزش زبان انگلیسی ارائه می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

 • CELTA Course
 • TESOL Certificate
 • Essential Teacher Knowledge by Jeremy Harmer
 • Teaching Knowledge Test 

سرفصل‌های دوره تی تی سی 

در هر دوره موارد مشخصی وجود دارند که شرکت کنندگان با مطالعه آن‌ها می‌توانند متوجه شوند که چه موضوعاتی را یاد خواهند گرفت. دوره TTC نیز مانند سایر دورهای آموزشی دارای یک سری سرفصل‌های مهم است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

 • مرور روش‌های تدریس و چگونگی تدریس مهارت‌های 4 گانه
 • روش‌های مدرن و بروز در یادگیری زبان انگلیسی
 • آموزش تفاوت تدریس در کلاس‌های عمومی و خصوصی
 • آموزش تدریس با استفاده از زبان بدن 
 • آموزش تدریس با استفاده از ابزارهای آموزشی
 • آموزش تدریس خلاقانه برای ارتقا سطح کلاس
 • آموزش تقویت خلاقیت شرکت کنندگان به شیوه موثر 

با توجه به موارد گفته شده، هر آموزشگاه می‌تواند به سرفصل‌های بیان شده در بالا، موارد مختلفی را اضافه کند. 

مزیت‌های دوره تی تی سی

دوره‌های تی تی سی که در بسیاری از آموزشگاه‌های زبان برگزار می‌شوند، دارای سرفصل‌های مشخص هستند. هر آموزشگاه متناسب با نیاز شرکت کنندگان می‌تواند سرفصل‌های آموزشی را تغییر دهد اما عموما یک چارچوب مشخص برای تدریس دوره TTC وجود دارد. همه موسسات آموزشی موظف هستند تا جهت ثبت مدارک پایان دوره، از این چارچوب پیروی کنند. وجود چنین دوره‌ای می‌تواند مزیت‌های زیادی برای شرکت کنندگان داشته باشد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آشنایی کلی با نحوه مدیریت کلاس زبان انگلیسی
 • آشنایی با بهترین شیوه تدریس زبان
 • کاهش استرس در برگزاری یک کلاس آموزشی زبان انگلیسی
 • کمک به شرکت کنندگان برای یادگیری بهتر
 • آموزش چگونگی ایجاد ارتباط بین شرکت کنندگان دارای رده‌های سنی مختلف
 • چگونگی ایجاد انگیزه و علاقه در کودکان و نوجوانان جهت یادگیری زبان

شرکت کنندگان بعد از شرکت در این دوره می‌توانند برای حضور در آزمون‌های بزرگ نظیر آیلس و تافل آماده شوند. مدرک ارائه شده پس از گذراندن دوره TTC بسیار معتبر است و به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهد تا بتوانند به راحتی در هر آموزشگاهی که خواستند تدریس زبان را آغاز کنند. باید خاطر نشان کرد که شرکت کنندگان بدون توجه به رشته دانشگاهی خود می‌توانند در این دوره ثبت نام کنند.

دوره مناسب بعد از TTC کدام است؟

بسیاری از افراد پس از اخذ مدرک دوره تی تی سی به دنبال یادگیری زبان به شکل حرفه‌ای‎تر هستند تا بتوانند آموخته‌های خود را تکمیل کنند. این افراد در صورت تمایل پس از اخذ مدرک دوره تی تی سی می‌توانند در دوره‌های دلتا و سلتا شرکت کنند. دوره‌های بیان شده به شرکت کنندگان این امکان را می‌دهند تا بتوانند زبان را به شکل تخصصی تدریس کنند. 

در ایران آموزشگاه‌های زیادی وجود دارند که دوره‌های Diploma in Teaching و Certificate in Teaching را برگزار می‌کنند. این آموزشگاه‌ها مورد تایید سندیکای آزمون محلی دانشگاه کمبریج انگلستان قرار دارند.

هزینه دوره TTC چقدر است؟

حال که با دوره تی تی سی آشنا شدید، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در ذهن‌تان ایجاد می‌شود بحث هزینه این دوره‌هاست. دوره‌های تی تی سی در بسیاری از آموزشگاه‌های زبان معتبر در سراسر کشور برگزار می‌شوند که دارای چارچوب مشخصی هستند. مدرک ارائه شده از طریق آموزشگاه، معتبر است بنابراین شرکت کنندگان می‌توانند با دریافت مدرک دوره TTC به آسانی در سایر آموزشگاه‌ها اقدام به تدریس کنند. هزینه این دوره متغیر است و با توجه به شیوه برگزاری کلاس و نوع آموزشگاهی که قصد برگزاری این دوره را دارد، متفاوت است.

به صورت میانگین هزینه دوره تی تی سی از 500 هزار تومان آغاز شده و تا چند میلیون تومان ادامه دارد. شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین علت‌های تفاوت قیمتی بین آموزشگاه‌های مختلف، تفاوت در ساعات، طول دوره آموزشی و اساتید برگزار کننده دوره است. دوره تی تی سی به صورت آنلاین و حضوری قابل برگزاری است و شرکت کنندگان متناسب با نیاز خود می‌توانند بهترین دوره را انتخاب کنند.

جمع بندی

دوره TTC یکی از دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی است که از طریق آموزشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود. این دوره مناسب کسانی است که اشکالات آن‌ها در یادگیری زبان انگلیسی به صورت کامل رفع شده است و از لحاظ دانش زبان، در سطح بالایی قرار دارند. این افراد بعد از گذراندن این دوره آموزشی می‌توانند به آسانی به تدریس زبان بپردازند. شرکت کنندگان در دوره تی تی سی ضمن آشنایی با اصول و مبانی تدریس زبان، مهارت‌های Language System و Language Skills را می‌آموزند. اگر قصد شرکت در دوره آموزشی تی تی سی را دارید، بهتر است از میان آموزشگاه‌های مختلف بهترین آموزشگاه را انتخاب کنید.

481276049

ساختار جمله در انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در کل جهان شناخته شده است. جملات در زبان انگلیسی متنوع و زیاد هستند. ساختار در جملات زبان انگلیسی به بخش‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود که شناخت هر ساختار دارای اهمیت است. برخی از انواع ساختار جمله در انگلیسی ساده و برخی دیگر پیچیده هستند. از اجزای جملات انگلیسی می‌توان به فاعل، گزاره، مفعول و متمم فاعلی اشاره کرد که وجود هر کدام در جمله باعث می‌شود تا بتوان ساختار صحیح جمله را شکل داد. 

کسانی که به یادگیری ساختار جمله در زبان انگلیسی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از حروف ربط و جملات به درستی استفاده کنند، می‌توانند در این مقاله همراه ما باشند. در این مقاله قصد داریم تا ضمن اشاره به جمله و اجزای آن، در مورد ساختار کامل آن نیز صحبت کنیم.

جمله چیست؟

به مجموعه‌ای از کلمات که به طور معمول از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل شده است جمله گفته می‌شود. نهاد چیزی یا کسی است که درباره آن خبر می‌دهیم و گزاره خبری است که در مورد نهاد داده می‌شود. جمله‌ای که دارای ساختار ساده است از سه بخش فاعل، فعل و مفعول تشکیل شده است. برخی از جملات انگلیسی کوتاه و برخی دیگه پیچیده هستند. جملات ساده را با اضافه کردن نهاد و گزاره می‌توان به جملات پیچیده تبدیل کرد. ساده بودن به معنای کوتاه بودن جمله نیست و  یک جمله ساده می‌تواند پیچیدگی‌های خودش را داشته باشد.

باید توجه داشته باشید که هر جمله دارای دست کم یک فعل و فاعل است. جمله صحیح جمله‌ای است که یک فکر یا نظر را به صورت کامل منتقل کند در غیر این صورت نمی‌توان آن را جمله نامید.

اجزای جمله در انگلیسی

قبل از پرداختن به ساختار جمله در انگلیسی بهتر است با اجزای جمله در انگلیسی آشنا شوید. از مهم‌ترین اجزای جمله در انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فاعل 

فاعل می‌تواند شخص یا یک مکان باشد که قصد دارد عملی را انجام دهد. فاعل نشان می‌دهد جمله درباره چه کسی بیان شده است. در جمله The Man Builds a House (مرد خانه‌ای می‌سازد)، مرد به عنوان فاعل در جمله آمده است.

گزاره

گزاره درباره عملی است که در حال انجام شدن است. گزاره می‌تواند ساده و یا چند ساختاری باشد. گزاره‌های ساده تنها دارای فعل هستند. نهاد و گزاره به عنوان بخش‌های اصلی ساختار یک جمله انگلیسی به شمار می‌روند. گزاره به همراه فعل و فاعل می‌آید تا معنای جمله به شکل کامل‌تری منتقل شود.

مفعول

یکی دیگر از اجزای جمله انگلیسی مفعول است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاربردی است. مفعول مستقیم دریافت کننده عمل در جملات است. مفعول غیرمستقیم نشان می‌دهد که کار یا فعالیت روی چه چیزی یا برای چه کسی انجام شده است.

متمم فاعلی

متمم فاعلی یکی دیگر از ارکان جملات در زبان انگلیسی است که بعد از فعل ربطی می‌آید. متمم فاعلی می‌تواند به عنوان اسم، ضمیر یا صفت شناخته شود. زمانی که فعل ربطی در جمله داشته باشیم، متمم فاعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساختار جمله در انگلیسی

به دلیل متنوع بودن ساختار جملات در زبان انگلیسی، می‌توان ایده‌های جالبی را در ساختن جملات به کار برد. این امر باعث می‌شود تا تنوع نوشته به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. ساختار جمله انگلیسی در حالت کلی به جملات ساده، جملات مرکب، جملات پیچیده، جملات پیچیده-مرکب تقسیم بندی می‌شود. در ادامه به بررسی ساختار جملات در زبان انگلیسی می‌پردازیم و برای هر کدام یک مثال خواهیم آورد:

ساختار جمله ساده

اولین و ساده‌ترین نوع جمله در زبان انگلیسی، جمله ساده است که به صورت مستقل بیان می‌شود. جمله ساده می‌تواند از عبارت‌های مختلف تشکیل شده باشد. با این حساب می‌توان گفت که ممکن است جمله ساده دارای پیچیدگی‌هایی نیز باشد. جمله ساده دارای یک فعل و فاعل است. 

 • مثال: The level of unemployment increased میزان بیکاری افزایش یافته است.

ساختار جمله مرکب

در بحث ساختار جمله در انگلیسی به ساختار مرکب رسیدیم. ساختار جمله مرکب نشان می‌دهد که این گونه جملات از دو یا چند جمله‌واره تشکیل شده‌اند. در جملات مرکب هر یک از جمله‌واره‌ها دارای اهمیت هستند. جمله‌واره‌های مرکب هر کدام به صورت مستقل دارای معنا هستند. جمله‌های مرکب با استفاده از حروف ربط هم‌پایه به هم مرتبط می‌شوند. از مهم‌ترین این حروف می‌توان به and، but، or، for، yet و so اشاره کرد.

 • مثال: Everything was ready for the party and all the guests were outside – همه‌چیز برای مهمانی آماده بود و مهمانان همگی بیرون بودند.

ساختار جمله پیچیده

جمله پیچیده از چند بخش تشکیل شده است که شامل جمله‌واره مستقل و یک یا چند جمله‌واره وابسته است. در ساختار این نوع از جملات، دو جمله‌واره توسط حروف ربط وابسته به یکدیگر متصل می‌شوند که حروف ربط وابسته در ابتدای عبارت قرار می‌گیرد. حروف ربط وابسته شامل unless،  although، because، just as، whereas و even though هستند.

همچنین وجود حرف ربط دوتایی باعث اتصال دو جمله‌واره به هم شده و شامل حروف not only و but also می‌شود. نقطه ویرگول نیز به عنوان حرف ربط شناخته شده است. از مهم‌ترین حروف ربط دوتایی می‌توان به furthermore، however، therefore، in contrast و similarly اشاره کرد. 

 • مثال: You’ll be sick unless you stop eating too much – مریض می‌شوی مگر این‌که دست از زیاد خوردن برداری.

ساختار جمله مرکب پیچیده

جمله‌های مرکب پیچیده از دو بخش جمله‌وار مستقل و جمله‌واره وابسته تشکیل شده‌اند. وجود حداقل یک جمله‌واره وابسته در ساختار جمله مرکب پیچیده ضروری است. 

 • مثال: When the new structure was proposed in 2003, the Council at first refused to discuss the plans with community groups, but the Environment Court insisted on a full consultation process زمانی که در سال 2003 ساختار جدید مشخص شد، شورا ابتدا با این ساختار مخالفت کرد اماد با اصرار دادگاه محیط زیست بر روند مشاوره کلی، این ساختار تایید شد.

جمع بندی

همان‌طور که گفته شد مهم‌ترین اجزای جملات انگلیسی فعل و فاعل هستند که در کنار مفعول (مستقیم یا غیرمستقیم) می‌توانند یک جمله کامل را شکل دهند. در این مقاله در مورد ساختار جمله در انگلیسی صحبت کردیم. مثال‌های بیان شده به شما کمک خواهند کرد تا بتوانید ساختار جمله را به خوبی بشناسید. جمله‌های انگلیسی به 4 دسته اصلی ساده، مرکب، پیچیده و پیچیده مرکب تقسیم بندی می‌شوند. با تمرین و تکرار و یادگیری حروف ربط، قادر خواهید بود تا به آسانی جملات انگلیسی را در جای درست خود به کار ببرید.